• Đầy đủ các thông tin tài chính, chứng khoán
  • Công cụ thực hành chứng khoán dành cho các sinh viên, nhà đầu tư
  • Thoả sức đầu tư, sở hữu cổ phiếu, kiếm được tiền thật thông qua các giải thưởng
  • Cơ hội nhận được các giải thưởng có giá trị do VNstockgame tổ chức thường xuyên