• Thoả thuận sử dụng

  • Thoả thuận sử dụng

   Thỏa thuận sử dụng (sau đây gọi tắt là “TTSD”) là các thỏa thuận mang tính pháp lý ràng buộc giữa vnstockgame.com với bạn, người đăng ký vào vnstockgame.com về việc truy cập và tham gia các vòng chơi của website vnstockgame.com (VS)

   Việc đăng ký thành viên và tham gia các vòng chơi của VS đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản được đăng tải trong TTSD này. Tại từng thời điểm, để phù hợp với xu hướng phát triển chung và phù hợp với luật pháp, chúng tôi có thể tiếp tục cập nhật các điều khoản trong TTSD.

   1. Sử dụng và chấm dứt sử dụng
   VS không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp của các thành viên, vì thế tất cả mọi người đều có thể đăng ký làm thành viên của VS nhưng:
   • VS sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công của các cá nhân, tổ chức hay những sự cố kỹ thuật trong khi cung cấp dịch vụ.
   • VS có thể chấm dứt tư cách thành viên của bạn ngay lập tức nếu phát hiện bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong TTSD này mà không cần phải thông báo trước.
   • VS có thể thay đổi các qui định và cách thức tham gia, giao dịch qua các vòng chơi.
   • VS sử dụng các dữ liệu lấy từ thị trường chứng khoán thật để giả lập thị trường chứng khoán ảo.Mặc dù các dữ liệu này là được cố gắng cập nhật một cách thường xuyên, chúng tôi không đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chính xác hoàn toàn của các dữ liệu này 
   2. Quyền sở hữu trí tuệ
   • VS là sản phẩm của Công ty Cổ phần Việt Ngân và đã được pháp luật bảo hộ. Nếu không được sự đồng ý của chúng tôi, bạn không được phép đăng tải, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bất cứ thành phần, hình thức nào của hệ thống.
   • Khi đã là thành viên, bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi không giới hạn bất kỳ ý tưởng, đề xuất, gợi ý, bình luận, thông tin của bạn có liên quan tới vnstockgame.com hoặc dịch vụ của vnstockgame.com hoàn toàn miễn phí.
   3. Thái độ và hành vi ứng xử của thành viên
   Bằng việc nhấn vào nút “Đồng ý” khi đăng ký thành viên, bạn đã khẳng định rằng:
   • Bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với các thông tin và hoạt động của mình trên VS.
   • Bạn sẽ không bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc vi phạm pháp luật.
   • Bạn sẽ không trao đổi các thông tin liên quan tới chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam vi phạm pháp luật.
   • Bạn sẽ không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi vào các hoạt động phi pháp.
   • Bạn sẽ không cố gắng truy nhập bất hợp pháp đến dịch vụ, thu thập các thông tin hoặc tài liệu, các tài khoản của thành viên khác. Không gây cản trở hoặc phá rối dịch vụ.
   • Bạn hiểu rằng VS đơn thuần là các trò chơi mang tính giải trí, học tập không phải là đầu tư thật sự và VS không chịu bất cứ trách nhiệm gì về các hậu quả từ việc bạn áp dụng các thông tin cung cấp bởi VS để đầu tư vào thị trường thật.
   • Bạn hiểu và đồng ý rằng VS thỉnh thoảng tổ chức các vòng chơi có thưởng và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về thuế thu nhập cá nhân (nếu có phát sinh) khi nhận thưởng. Ban quản trị VS không có trách nhiệm trả thuế thu nhập cá nhân thay cho bạn

   4. Các liên kết tới các website khác
   Để thuận tiện cho việc sử dụng của thành viên, dịch vụ của chúng tôi có cung cấp cho thành viên một số liên kết đến các website khác. VS sẽ không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung của những website này.

   5. Thông báo vi phạm TTSD
   Vnstockgame mong muốn trở thành sân chơi trực tuyến văn hóa, bổ ích, công bằng và hợp pháp. Vì vậy, nếu bạn phát hiện bất cứ hành vi hoặc nội dung nào vi phạm các thỏa thuận trên, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua link Báo vi phạm hoặc gửi email đến vnstockgame89@gmail.com

   6. Thông tin chung
   TTSD này cùng với Quy định bảo mật được coi là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và VS về việc bạn sử dụng dịch vụ do vnstockgame.com cung cấp. Việc VS không thể thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định trong TTSD sẽ không được coi là từ bỏ cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý đối với quyền hoặc điều khoản đó tại bất kỳ thời điểm nào sau đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của TTSD bị vô hiệu thì các điều khoản khác của TTSD vẫn sẽ có đầy đủ giá trị và hiệu lực.