• THỨ HẠNG ¹

  • 646.152.186 đ
   ROI: 6.571%
  • Giải thưởng:
   863.000 đ
  • THỨ HẠNG ²

   • 171.335.459 đ
    ROI: 4.285%
   • Giải thưởng:
    517.800 đ
  • THỨ HẠNG ³

   • 120.120.278 đ
    ROI: 4.081%
   • Giải thưởng:
    345.200 đ
 • 04
  vansydo6.242.734 đROI: 8.716%
  05
  minhtamle15.735.018,2 đROI: 0.704%