• THỨ HẠNG ¹

  • 418.976.346 đ
   ROI: 6.962%
  • Giải thưởng:
   2.624.000 đ
  • THỨ HẠNG ²

   • 389.386.642 đ
    ROI: 4.856%
   • Giải thưởng:
    1.574.400 đ
  • THỨ HẠNG ³

   • 388.595.810 đ
    ROI: 4.787%
   • Giải thưởng:
    1.049.600 đ
 • 04
  Anhtuanhn317.503.358 đROI: 7.025%
  05
  sushi16102.862.084 đROI: 4.791%
  06
  nghiabt162.790.445 đROI: 3.769%
  07
  NGUYENPHITRUONG52.678.506 đROI: 2.958%
  08
  Alibabacm75.950.206 đROI: 2.64%
  09
  Anhtuanhna348.025.473,2 đROI: 2.028%
  10
  marryvee13.426.508,4 đROI: 1.8%