• THỨ HẠNG ¹

  • 444.831.652 đ
   ROI: 11.591%
  • Giải thưởng:
   1.586.000 đ
  • THỨ HẠNG ²

   • 443.562.415,8 đ
    ROI: 6.99%
   • Giải thưởng:
    951.600 đ
  • THỨ HẠNG ³

   • 239.571.744,4 đ
    ROI: 4.696%
   • Giải thưởng:
    634.400 đ
 • 04
  vanhue.ly43.567.868,2 đROI: 2.501%
  05
  Billion7922.070.507 đROI: 2.179%
  06
  NTV17DN0545a100.198.209 đROI: 1.883%
  07
  nghiabt90.618.530 đROI: 1.198%
  08
  firephoenix16.709.974,4 đROI: 1.088%
  09
  trieukhaccuong31.895.806 đROI: 0.585%
  10
  Hatongduc2.741.604,8 đROI: 0.068%