• THỨ HẠNG ¹

  • 886.228.343 đ
   ROI: 15.773%
  • Giải thưởng:
   1.233.800 đ
  • THỨ HẠNG ²

   • 742.909.339,6 đ
    ROI: 11.074%
   • Giải thưởng:
    740.280 đ
  • THỨ HẠNG ³

   • 340.947.175 đ
    ROI: 8.51%
   • Giải thưởng:
    493.520 đ
 • 04
  Loverevenger144.313.022 đROI: 2.957%
  05
  Thaophng1024.696.502,6 đROI: 2.82%
  06
  phamquangsi129.178.452 đROI: 2.354%
  07
  phamtuan17109038.083.289 đROI: 0.972%
  08
  ngodquynhh4.816.518,2 đROI: 0.333%
  09
  nghiabt15.937.014,2 đROI: 0.152%